GRAY-WORLD.NET TEAM
Niekonwencjonalne techniki obchodzenia firewalli, bezpieczeństwo sieciowe i komputerowe.

In another moment down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. The rabbit-hole went straight on like a tunnel for some way, and then dipped suddenly down, so suddenly that Alice had not a moment to think about stopping herself before she found herself falling down a very deep well.

Lewis Carroll "Alice In Wonderland"
Alice
English Chinese French Russian Spanish Italian
Wstęp | Projekty | Artykuły | Forum | Zespół | Linki | Wsparcie
 Projekty 

Za pomocą tego przykładowego narzędzia można prosto tworzyć tunele ICMP pomiędzy dwoma komputerami, które mogą znajdować się w różnych sieciach i być chronione przez firewalle. Skeeve korzysta z pakietów ICMP i techniki spoofowania adresów, aby stworzyć kanał danych w celu przekierowania połączeń TCP.

Skeeve tworzy tunel ICMP, który oparty jest na użyciu serwera odbijającego.

U podstaw tej metody leży technika spoofowania adresów IP. Klient tunelu próbuje wysłać pakiet do serwera odbijającego z adresem docelowego serwera wpisanym w miejsce źródłowego IP. Serwer odbijający może odpowiedzieć na ten pakiet i przesłać go do serwera docelowego. Poprzez dodanie nadmiarowych danych do pakietu, możemy ustanowić ukryty kanał komunikacyjny pomiędzy dwoma komputerami bez bezpośredniej sieciowej interakcji.

Klient Skeeve akceptuje połączenia TCP i pracuje jako konwerter nagłówka IP (poprzez zamianę flagi protokołu z TCP na ICMP echo_request|reply i kilka innych kosmetycznych zmian). Serwer Skeeve pracuje w trybie odwrotnym i odtwarza oryginalną postać nagłówka IP. Obie części zaimplementowane są w jednym pliku w C jako ładowalny moduł jądra.

Ilya
Aktualna wersja Skeeve: 1.0; README
Download | md5sum: 6fba1f136f30d695114a0b81216f9e90
http://gray-world.net/projects/skeeve/skeeve-1.0.tar.gz

Indeks projektówMsnShell - is a kind of covert channel tunneling tool allowing to remotely control a Linux computer through the use of the MSN protocol.
[learn more]


Team member's sites: blog.0x557.org/icbm/


GNU  GNU General Public License
 GNU Free Documentation License
IRC://irc.0x557.org:3331/gray-world.net
CHANGELOG, MIRRORS, LEGAL NOTICE