GRAY-WORLD.NET TEAM
Niekonwencjonalne techniki obchodzenia firewalli, bezpieczeństwo sieciowe i komputerowe.

After a while, finding that nothing more happened, she decided on going into the garden at once; but, alas for poor Alice! when she got to the door, she found she had forgotten the little golden key, and when she went back to the table for it, she found she could not possibly reach it: she could see it quite plainly through the glass, and she tried her best to climb up one of the legs of the table, but it was too slippery; and when she had tired herself out with trying, the poor little thing sat down and cried.

Lewis Carroll "Alice In Wonderland"
Alice
English Chinese French Russian Spanish Italian
Wstęp | Projekty | Artykuły | Forum | Zespół | Linki | Wsparcie
 Projekty 

Za pomocą tego przykładowego narzędzia można prosto tworzyć tunele ICMP pomiędzy dwoma komputerami, które mogą znajdować się w różnych sieciach i być chronione przez firewalle. Skeeve korzysta z pakietów ICMP i techniki spoofowania adresów, aby stworzyć kanał danych w celu przekierowania połączeń TCP.

Skeeve tworzy tunel ICMP, który oparty jest na użyciu serwera odbijającego.

U podstaw tej metody leży technika spoofowania adresów IP. Klient tunelu próbuje wysłać pakiet do serwera odbijającego z adresem docelowego serwera wpisanym w miejsce źródłowego IP. Serwer odbijający może odpowiedzieć na ten pakiet i przesłać go do serwera docelowego. Poprzez dodanie nadmiarowych danych do pakietu, możemy ustanowić ukryty kanał komunikacyjny pomiędzy dwoma komputerami bez bezpośredniej sieciowej interakcji.

Klient Skeeve akceptuje połączenia TCP i pracuje jako konwerter nagłówka IP (poprzez zamianę flagi protokołu z TCP na ICMP echo_request|reply i kilka innych kosmetycznych zmian). Serwer Skeeve pracuje w trybie odwrotnym i odtwarza oryginalną postać nagłówka IP. Obie części zaimplementowane są w jednym pliku w C jako ładowalny moduł jądra.

Ilya
Aktualna wersja Skeeve: 1.0; README
Download | md5sum: 6fba1f136f30d695114a0b81216f9e90
http://gray-world.net/projects/skeeve/skeeve-1.0.tar.gz

Indeks projektówActive port forwarder - uses SSL for secure packet tunneling. It is designed for people without an external IP who want to make some services available on the Internet.
[learn more]


Team member's sites: blog.0x557.org/icbm/


GNU  GNU General Public License
 GNU Free Documentation License
IRC://irc.0x557.org:3331/gray-world.net
CHANGELOG, MIRRORS, LEGAL NOTICE