GRAY-WORLD.NET TEAM
Niekonwencjonalne techniki obchodzenia firewalli, bezpieczeństwo sieciowe i komputerowe.

Either the well was very deep, or she fell very slowly, for she had plenty of time as she went down to look about her and to wonder what was going to happen next. First, she tried to look down and make out what she was coming to, but it was too dark to see anything; then she looked at the sides of the well, and noticed that they were filled with cupboards and book-shelves;

Lewis Carroll "Alice In Wonderland"
Alice
English Chinese French Russian Spanish Italian
Wstęp | Projekty | Artykuły | Forum | Zespół | Linki | Wsparcie
 Projekty 

Cctde jest pierwszą implementacją narzędzia z artykułu Gray-World.net Covert Channel and Tunneling over the HTTP protocol Detection : GW implementation theoretical design' paper.

Głównym celem tego projektu jest umożliwienie rejestrowania i porządkowania informacji prowadzących do wykrycia nieautoryzowanych tuneli i ukrytych kanałów obudowanych protokołem HTTP. Cała koncepcja może być jednak dostosowana do wykrywania przepływów dodatkowych danych także w innych protokołach wysokiego poziomu.

Zlokalizowane pomiędzy obowiązkowym serwerem http proxy a klientami http (albo przed NACS, jeżeli proxy nie istnieje), cctde próbuje wykryć, czy ktoś z lokalnej sieci używa narzędzi CC|T (do ukrytych kanałów lub tunelowania - Covert Channel OR Tunneling) do obchodzenia NACS.

Zlokalizowane przed firmowymi serwerami w DMZ, cctde próbuje wykryć, czy ktoś z Internetu używa narzędzi na serwerze takich jak WebShell albo Firepass unikając ograniczeń NACS.

Cctde jest aktualnie zaprojektowany do współpracy z narzędziem Snort. Snort działa jak sieciowy czujnik - nagrywając bądź nie przepływające dane w binarnych plikach formatu tcpdump - i komunikuje się z cctde używając gniazd dziedziny Unix. Następnie cctde czyta alerty Snorta i pakiety pcap z gniazda dziedziny Unix i składuje je w pamięci. Jest wtedy możliwe przetworzenie nagranych danych w celu wykrycia szczególnej sieciowej aktywności.

Simon Castro
Aktualna wersja Cctde : 0.2; README, CHANGELOG, EXAMPLES
Download | md5sum: a0fd7e48315d3e38b1c6a3fd689fb47a
http://gray-world.net/projects/cctde/cctde-0.2.tar.gz

Indeks projektówArtykuł : Exploitation des flux autorisés par un systčme de contrôle d'accčs réseau pour un transfert de données arbitraires : Tunneling et canaux cachés au sein du protocole HTTP - Version Française;
[Lire]


Team member's sites: www.infosecwriters.com/ hhworld/ The Hitchhiker's World e-zine


GNU  GNU General Public License
 GNU Free Documentation License
IRC://irc.0x557.org:3331/gray-world.net
CHANGELOG, MIRRORS, LEGAL NOTICE