GRAY-WORLD.NET TEAM
Niekonwencjonalne techniki obchodzenia firewalli, bezpieczeństwo sieciowe i komputerowe.

Lewis Carroll "Alice In Wonderland"
Alice
English Chinese French Russian Spanish Italian
Wstęp | Projekty | Artykuły | Forum | Zespół | Linki | Wsparcie
 Projekty 

Cctt, "Covert Channel Tunneling Tool" - jest to narzędzie prezentujące kilka wyszukanych technik umożliwiających stworzenie dodatkowych kanałów przepływu danych ukrytych w połączeniach autoryzowanych przez system kontroli dostępu do sieci.

CCTT umożliwia stworzenie kanałów komunikacyjnych poprzez NACS, przenoszących strumienie danych, które mogą :
* dawać dostęp do komputerów znajdujących się na zewnątrz lokalnej sieci;
* umożliwiać dostęp do maszyny z lokalnej sieci dla zewnętrznego serwera;
* ustawiać kanał TCP/UDP/HTTP CONNECT | POST umożliwiający transfer danych (Ssh, Smtp, Pop, etc...) pomiędzy zewnętrznym serwerem a komputerem z sieci lokalnej;

Simon Castro
Aktualna wersja Cctt : 0.1.8; README, CHANGELOG
Download | md5sum: 39a0a63a675ecc347b0f8631ac75b5c1
http://gray-world.net/projects/cctt/cctt-0.1.8.tar.gz
http://www.entreelibre.com/cctt/sources/cctt-0.1.8.tar.gz
Wersja Win32 Cygwin built CCTT :
http://gray-world.net/projects/cctt/win32_cctt/

Indeks projektów

GNU  GNU General Public License
 GNU Free Documentation License
IRC://irc.0x557.org:3331/gray-world.net
CHANGELOG, MIRRORS, LEGAL NOTICE