GRAY-WORLD.NET TEAM
Niekonwencjonalne techniki obchodzenia firewalli, bezpieczeństwo sieciowe i komputerowe.

Either the well was very deep, or she fell very slowly, for she had plenty of time as she went down to look about her and to wonder what was going to happen next. First, she tried to look down and make out what she was coming to, but it was too dark to see anything; then she looked at the sides of the well, and noticed that they were filled with cupboards and book-shelves;

Lewis Carroll "Alice In Wonderland"
Alice
English Chinese French Russian Spanish Italian
Wstęp | Projekty | Artykuły | Forum | Zespół | Linki | Wsparcie
 Projekty 

Cctt, "Covert Channel Tunneling Tool" - jest to narzędzie prezentujące kilka wyszukanych technik umożliwiających stworzenie dodatkowych kanałów przepływu danych ukrytych w połączeniach autoryzowanych przez system kontroli dostępu do sieci.

CCTT umożliwia stworzenie kanałów komunikacyjnych poprzez NACS, przenoszących strumienie danych, które mogą :
* dawać dostęp do komputerów znajdujących się na zewnątrz lokalnej sieci;
* umożliwiać dostęp do maszyny z lokalnej sieci dla zewnętrznego serwera;
* ustawiać kanał TCP/UDP/HTTP CONNECT | POST umożliwiający transfer danych (Ssh, Smtp, Pop, etc...) pomiędzy zewnętrznym serwerem a komputerem z sieci lokalnej;

Simon Castro
Aktualna wersja Cctt : 0.1.8; README, CHANGELOG
Download | md5sum: 39a0a63a675ecc347b0f8631ac75b5c1
http://gray-world.net/projects/cctt/cctt-0.1.8.tar.gz
http://www.entreelibre.com/cctt/sources/cctt-0.1.8.tar.gz
Wersja Win32 Cygwin built CCTT :
http://gray-world.net/projects/cctt/win32_cctt/

Indeks projektówLink : TunnelShell - Zdalna powłoka poprzez sfragmentowane pakiety IPv4, TCP ACK, UDP, ICMP, surowe pakiety IPv4.
[strona projektu]


Team member's sites: blog.0x557.org/icbm/


GNU  GNU General Public License
 GNU Free Documentation License
IRC://irc.0x557.org:3331/gray-world.net
CHANGELOG, MIRRORS, LEGAL NOTICE