GRAY-WORLD.NET TEAM
Niekonwencjonalne techniki obchodzenia firewalli, bezpieczeństwo sieciowe i komputerowe.

After a while, finding that nothing more happened, she decided on going into the garden at once; but, alas for poor Alice! when she got to the door, she found she had forgotten the little golden key, and when she went back to the table for it, she found she could not possibly reach it: she could see it quite plainly through the glass, and she tried her best to climb up one of the legs of the table, but it was too slippery; and when she had tired herself out with trying, the poor little thing sat down and cried.

Lewis Carroll "Alice In Wonderland"
Alice
English Chinese French Russian Spanish Italian
Wstęp | Projekty | Artykuły | Forum | Zespół | Linki | Wsparcie
 Projekty 

Cctt, "Covert Channel Tunneling Tool" - jest to narzędzie prezentujące kilka wyszukanych technik umożliwiających stworzenie dodatkowych kanałów przepływu danych ukrytych w połączeniach autoryzowanych przez system kontroli dostępu do sieci.

CCTT umożliwia stworzenie kanałów komunikacyjnych poprzez NACS, przenoszących strumienie danych, które mogą :
* dawać dostęp do komputerów znajdujących się na zewnątrz lokalnej sieci;
* umożliwiać dostęp do maszyny z lokalnej sieci dla zewnętrznego serwera;
* ustawiać kanał TCP/UDP/HTTP CONNECT | POST umożliwiający transfer danych (Ssh, Smtp, Pop, etc...) pomiędzy zewnętrznym serwerem a komputerem z sieci lokalnej;

Simon Castro
Aktualna wersja Cctt : 0.1.8; README, CHANGELOG
Download | md5sum: 39a0a63a675ecc347b0f8631ac75b5c1
http://gray-world.net/projects/cctt/cctt-0.1.8.tar.gz
http://www.entreelibre.com/cctt/sources/cctt-0.1.8.tar.gz
Wersja Win32 Cygwin built CCTT :
http://gray-world.net/projects/cctt/win32_cctt/

Indeks projektówPaper : Reverse Tunneling Techniques: theoretical requirements for the GW implementation.
[read]


Team member's sites: blog.0x557.org/icbm/


GNU  GNU General Public License
 GNU Free Documentation License
IRC://irc.0x557.org:3331/gray-world.net
CHANGELOG, MIRRORS, LEGAL NOTICE