GRAY-WORLD.NET TEAM
Niekonwencjonalne techniki obchodzenia firewalli, bezpieczeństwo sieciowe i komputerowe.

There were doors all round the hall, but they were all locked; and when Alice had been all the way down one side and up the other, trying every door, she walked sadly down the middle, wondering how she was ever to get out again.

Lewis Carroll "Alice In Wonderland"
Alice
English Chinese French Russian Spanish Italian
Wstęp | Projekty | Artykuły | Forum | Zespół | Linki | Wsparcie
 Projekty 

MsnShell - MsnShell jest rodzajem narzędzia tunelującego poprzez ukryte kanały pozwalając na zdalną kontrolę komputera z Linuxem chronionego przez firewall. MsnShell umieszcza komendy powłoki i odpowiedzi w protokole MSN i składa się tylko z pliku wykonywalnego nazwanego "MsnShell Server".

Główne cechy MsnShell:
* Umożliwia dostęp do komputera w sieci lokalnej zewnętrznemu serwerowi;
* Umieszcza komendy powłoki i odpowiedzi w protokole MSN (SHELL over MSN);
* Może również pracować jako HTTP proxy (SHELL over MSN over HTTP);

Wei Zheng
Aktualna wersja MsnShell : 1.1; README
Download | md5sum: df990e8496eaf2bb36bf31c27baa19cd
http://gray-world.net/projects/msnshell/msnshell-1.1.tar.gz
http://wei-zheng.3322.org/msnshell/msnshell-1.1.tar.gz

Indeks projektówPorozmawiaj o niekonwencjonalnych technikach obchodzenia firewalli, tematach związanych z bezpieczeństwem sieciowym i komputerowym na naszym [forum].


Team member's sites: blog.0x557.org/icbm/


GNU  GNU General Public License
 GNU Free Documentation License
IRC://irc.0x557.org:3331/gray-world.net
CHANGELOG, MIRRORS, LEGAL NOTICE