GRAY-WORLD.NET TEAM
Niekonwencjonalne techniki obchodzenia firewalli, bezpieczeństwo sieciowe i komputerowe.

Lewis Carroll "Alice In Wonderland"
Alice
English Chinese French Russian Spanish Italian
Wstęp | Projekty | Artykuły | Forum | Zespół | Linki | Wsparcie
 Projekty 

MsnShell - MsnShell jest rodzajem narzędzia tunelującego poprzez ukryte kanały pozwalając na zdalną kontrolę komputera z Linuxem chronionego przez firewall. MsnShell umieszcza komendy powłoki i odpowiedzi w protokole MSN i składa się tylko z pliku wykonywalnego nazwanego "MsnShell Server".

Główne cechy MsnShell:
* Umożliwia dostęp do komputera w sieci lokalnej zewnętrznemu serwerowi;
* Umieszcza komendy powłoki i odpowiedzi w protokole MSN (SHELL over MSN);
* Może również pracować jako HTTP proxy (SHELL over MSN over HTTP);

Wei Zheng
Aktualna wersja MsnShell : 1.1; README
Download | md5sum: df990e8496eaf2bb36bf31c27baa19cd
http://gray-world.net/projects/msnshell/msnshell-1.1.tar.gz
http://wei-zheng.3322.org/msnshell/msnshell-1.1.tar.gz

Indeks projektów

GNU  GNU General Public License
 GNU Free Documentation License
IRC://irc.0x557.org:3331/gray-world.net
CHANGELOG, MIRRORS, LEGAL NOTICE