GRAY-WORLD.NET TEAM
Niekonwencjonalne techniki obchodzenia firewalli, bezpieczeństwo sieciowe i komputerowe.

There were doors all round the hall, but they were all locked; and when Alice had been all the way down one side and up the other, trying every door, she walked sadly down the middle, wondering how she was ever to get out again.

Lewis Carroll "Alice In Wonderland"
Alice
English Chinese French Russian Spanish Italian
Wstęp | Projekty | Artykuły | Forum | Zespół | Linki | Wsparcie
 Projekty 

Wsh, "Web Shell" - zdalna powłoka UNIXa/WINDOWSa, która pracuje poprzez HTTP/HTTPS. Pakiet zawiera dwa skrypty w Perlu dla klienta i serwera oraz kod źródłowy dla serwera : skryptu klienta używa się z poziomu konsoli, a skrypty serwera pracują jako programy CGI na wybranym komputerze.

Część kliencka wsh-c udostępnia interfejs powłoki, umieszczając komendy użytkownika w zapytaniach HTTP POST i wysyłając je do drugiej części wsh-s na wybranym serwerze www bezpośrednio lub przez HTTP proxy. Część serwera wsh-s dekoduje i wykonuje komendy z zapytań HTTP oraz zwraca standardowe wyjście i standardowe wyjście błędu w odpowiedzi HTTP. Standardowo oba skrypty kodują dane HTTP używając operacji Xor.

Główne cechy Web Shell : wsparcie dls SSL (*), wsparcie dla historii poleceń (*), wrzucanie/ściąganie plików, Ochrona użytkowania skryptu serwera hasłami w wiadomościach HTTP, kodowanie danych operacją Xor, Możliwość pracy poprzez serwer HTTP proxy.

(*) - Dodatkowe oprogramowanie jest wymagane na komputerze klienta.

Alex Dyatlov, Simon Castro
Aktualna wersja Wsh : 2.2.1; README , CHANGELOG
Download | md5sum: 9e48d6b0b8dda53eb8bb2322400fac9a
http://gray-world.net/projects/wsh/wsh-2.2.1.tar.gz

Indeks projektówArtykuł : Exploitation des flux autorisés par un systčme de contrôle d'accčs réseau pour un transfert de données arbitraires : Tunneling et canaux cachés au sein du protocole HTTP - Version Française;
[Lire]


Team member's sites: www.infosecwriters.com/ hhworld/ The Hitchhiker's World e-zine


GNU  GNU General Public License
 GNU Free Documentation License
IRC://irc.0x557.org:3331/gray-world.net
CHANGELOG, MIRRORS, LEGAL NOTICE