GRAY-WORLD.NET TEAM
Niekonwencjonalne techniki obchodzenia firewalli, bezpieczeństwo sieciowe i komputerowe.

Lewis Carroll "Alice In Wonderland"
Alice
English Chinese French Russian Spanish Italian
Wstęp | Projekty | Artykuły | Forum | Zespół | Linki | Wsparcie
 Projekty 

Wsh, "Web Shell" - zdalna powłoka UNIXa/WINDOWSa, która pracuje poprzez HTTP/HTTPS. Pakiet zawiera dwa skrypty w Perlu dla klienta i serwera oraz kod źródłowy dla serwera : skryptu klienta używa się z poziomu konsoli, a skrypty serwera pracują jako programy CGI na wybranym komputerze.

Część kliencka wsh-c udostępnia interfejs powłoki, umieszczając komendy użytkownika w zapytaniach HTTP POST i wysyłając je do drugiej części wsh-s na wybranym serwerze www bezpośrednio lub przez HTTP proxy. Część serwera wsh-s dekoduje i wykonuje komendy z zapytań HTTP oraz zwraca standardowe wyjście i standardowe wyjście błędu w odpowiedzi HTTP. Standardowo oba skrypty kodują dane HTTP używając operacji Xor.

Główne cechy Web Shell : wsparcie dls SSL (*), wsparcie dla historii poleceń (*), wrzucanie/ściąganie plików, Ochrona użytkowania skryptu serwera hasłami w wiadomościach HTTP, kodowanie danych operacją Xor, Możliwość pracy poprzez serwer HTTP proxy.

(*) - Dodatkowe oprogramowanie jest wymagane na komputerze klienta.

Alex Dyatlov, Simon Castro
Aktualna wersja Wsh : 2.2.1; README , CHANGELOG
Download | md5sum: 9e48d6b0b8dda53eb8bb2322400fac9a
http://gray-world.net/projects/wsh/wsh-2.2.1.tar.gz

Indeks projektów

GNU  GNU General Public License
 GNU Free Documentation License
IRC://irc.0x557.org:3331/gray-world.net
CHANGELOG, MIRRORS, LEGAL NOTICE